huizen te koop in Spanje

Disclaimer

Toepasbaarheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites (franimo.nl, franimo.com en franimo.fr) worden aangeboden.

Copyright

Alle elementen (teksten, foto's graphics, enz.) van deze website, inclusief de vormgeving en alle bijbehorende codes zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van Franimo. Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij Franimo.

Het gebruik van het Franimo-logo is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Franimo.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van deze website over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan, mits deze website wordt vermeld als bron van die informatie.

Elk ander gebruik van de website, delen daarvan, of de informatie die daarop is te vinden, zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij Franimo.

Rechten

Hoewel aan alle pagina's van Franimo de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de daarop geplaatste informatie. Franimo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website. Prijzen, informatie en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Franimo wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Informatie van derden

Franimo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.

Links naar derden

Websites van derden waarnaar Franimo linkt, vallen buiten de invloed van Franimo, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Franimo is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.

Linken naar Franimo

Linken naar Franimo is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van Franimo daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van Franimo wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar andere pagina's vermeld op Franimo is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd.